Familiekonserter

I 1998 startet Classic Music produksjon av familiekonserter for Bergen Filharmoniske Orkester.

Ideene til disse konsertene kommer like gjerne fra de engasjerte artister som fra Classic Music, og er gjerne et resultat av ideutvekslinger. Hele tiden lytter og lærer vi med det for øyet at vi skal lage flere og bedre konserter.

I produksjoner med for eksempel Minken Fosheim har hun stått for manuskript, mens Classic Music kom med ideer til sceniske elementer, lys og selvsagt valg av musikk. Ofte har Classic Music hatt hele produksjonsansvaret.

Ved starten av 2002 gjorde vi et forsøk på å lage en konsert basert på historien om Maria von Trapp, med Prinsesse Märtha Louise som forteller. Prinsessen ble engasjert og kontrakten underskrevet, men måtte melde sykdomsforfall en uke før konserten. På kort varsel, og med stort hell, ble den populære Asgeir Borgemoen fra BarneTV satt inn i rollen som forteller.

Classic Music prøver å fokusere på klassiske musikktradisjoner med muligheter for publikum til å delta aktivt i konserten.Så langt som mulig prøver vi å innvolvere lokale artister, barn og voksne, bruke solister fra orkesteret, samt involvere ulike elementer fra kulturlivet.

Et mål er at vi skal inspirere flere generasjoner av publikummere.


Familiekonserter med Bergen Filharmoniske orkester

Sesong 1998/1999

Sesong 1999/2000

Sesong 2000/2001

Sesong 2001/2002

Sesong 2002/2003

Sesong 2003/2004

Sesong 2004/2005

Sesong 2005/2006

Sesong 2006/2007

Julekonserter og andre symfonikonserter

Turist konserter /
andre begivenheter

Brassbandkonserter